کنترلر میکرو چیلر MCH2001031 کرل
carel-mch2001030-03

توضيحات كلي

کنترلر میکرو چیلر MCH2001031 کرل براي چيلرهاي فرايندي، يك كنترلر الكترونيك فشرده است كه براي مديريت فرايند چيلر طراحي شده است. اين سيستم، با يك مدار خنك كننده، ميتواند ماشين هاي آب-هوا و آب-آب را كنترل كند. كنترلر 5ورودي ديجيتال، 5خروجي ديجيتال، 4ورودي آنالوگ و 1خرورجي آنالوگ دارد. اين كنترلر به روش هاي زير، قابل نصب است:

-بصورت دستي

-وصل شدن به شبكه tLAN به وسيله درايور EVD4، جهت مديريت شير انبساط الكترونيكي(expansion valve)

-وصل شدن به شبكه tLAN، توسط برد توسعه ورودي/خروجي

خروجي PWM به روش هاي زير تبديل ميشود:

CONV0/10A0: خروجي PWM به يك سيگنال آنالوگ تبديل ميشود؛ بصورت 0-10 Vdc و 4-2mA.

CONONOFF0: تبديل خروجي PWM به يك خروجي آن/آف.

كاربردهاي اصلي

بطور خلاصه:

-كنترل كردن كمپرسور، فن كندانسور، پمپ آب تبخيركننده و كندانسور، هيترهاي ضديخ و دستگاه هاي سيگنال خطر.

-تنظيم كردن نقطه تنظيم كاوشگر ورودي و خروجي تبخيركننده (B1 و B2)، اختلاف آنها (B1-B2).

-كنترل سرعت فن/پمپ كندانسور

-مديريت زنگ هاي خطر

-حذف منبع ذخيره؛ وقتي كه بارگيري پايين است

-ارتباط سري با درايور EVD4 براي كنترل شير انبساط الكترونيكي

-ارتباط سري با كارت توسعه آن/آف براي:

  1. ارتباط دستگاه ها (كليدهاي فشار و ترموستات) به ورودي ديجيتال كارت توسعه آن/آف
  2. نمايش خطرها/هشدارهاي بعدي روي صفحه نمايش كنترلر
  3. انتخاب داده هاي خروجي‌اي كه نيازمند تغيير هستند

پیشنهاد  سایت : کنترلر میکرو چیلر کرل 

 

 

کنترلر میکرو چیلر MCH2001031 کرل

میکرو چیلر MCH2001031 کرل

میکرو چیلر کرل MCH2001031