کنترلر میکرو چیلر MCH2000021 کرل

کنترلر میکرو چیلر MCH2000021 کرل

کنترلر میکرو چیلر MCH2000021 کرل C2   يك كنترلر با ابعاد فشرده، براي مديريت چيلرها و پمپ هاي حرارتي(با حداكثر دو كمپرسور و يا يك كمپرسور نيمه هرماتيك) است. برخلاف ورژن MCHSML، C2  يك مدل براي محفظه ريلي DIN دارد.

اين كنترلر ميتواند واحدهاي آب-هوا، هوا-هوا، آب-آب و كندانس را كنترل كند، حتي اگر داراي جريان برگشتي آب يا جريان يخ زده باشند. 4ورودي سيستم، به كاوشگرها اختصاص دارد. سيستم C2  ميتواند عمليات هايي مانند كنترل يخ زدايي، ذخيره انرژي و جبران خسارت را اجرا كند.

بعلاوه ميتواند با شبكه tLAN، به كارت توسعه متصل شود و امكان كنترل حداكثر 4 كمپرسور هرماتيك يا 2كمپرسور نيمه هرماتيك را فراهم كند؛ همينطور كنترل يك درايور شير الكترونيك به ازاي هر مدار. كارت توسعه، تعداد ورودي و خروجي برابر با C2  دارد و كاملا ميتواند مدار دوم را كنترل كند. اين ميتواند كنترل دو كمپرسور هرماتيك يا يك كمپرسور نيمه هرماتيك، يك شير الكتريكي و مديريت مستقل كندانسور و يخ‌زدا را به سيستم اضافه كند.

پیشنهاد سایت:کنترلر میکرو چیلر کرل

کنترلر میکرو چیلر MCH2000021 کرل

کنترلر میکرو چیلر کرل MCH2000021