اواپراتور دیواری زاویه دار سری HOE آرشه به منظور تسهیل در پرتاب و گردش هوا، به شکل صفحه فنر زاویه ­دار طراحی و تولید شده است. همچنین این اپراتور دیواری دارای ضخامت ناچیز است بنابراین برای سالن هایی که از فضا و ابعاد کمی برخوردارند و دارای ظرفیت های پایین یا متوسط هستند؛ بسیار مطلوب می باشند.

 

مشخصات کلی اواپراتورهای سری HOE آرشه