برای تامین بار برودتی لازم برای منجمد کردن محصول در مدت زمان کوتاهی توسط تونل های انجماد باید چندین اپراتور تک مداره به کار گرفته شوند؛ که این کار سبب افزایش حجم سالن بیشتر از حد استاندارد می گردد.

شرکت آرشه کار به منظور کاهش تعداد اپراتورها در سالن و جلوگیری از افزایش حجم سالن ها، اقدام به طراحیه اواپراتور چند مداره HTCکرده است. قابلیت های این اپراتورها که سبب حفظ حجم استاندارد سالن شده است شامل پشتیبانی از چند کمپرسور ، بار برودتی بالا و ابعاد بهینه می باشند.

 

جدول مشخصات اواپراتور چند مداره

 

کمپرسور مدل اواپراتور فن
5*30  hp- 2 stage HTC-5E2-1063 10*63cm
4*30 hp- 2 stage HTC-4E2-863 8*63cm
3*30 hp- 2 stage HTC-3E2-563 5*63cm
2*30 hp-2 stage HTC-2E2-463 4*63cm
3*25 hp-2 stage HTC-3D2-463 4*63cm
2*25 hp-2 stage HTC-2D2-363 3*63cm
2*20 hp-2 stage HTC-2C2-363 3*63cm